Хэрхэн зөв тээвэр зууч сонгох вэ?

Та глобал бизнес хийхээр шийдсэн бол, энэ нь бараа, бүтээгдэхүүнийг улс хооронд тээвэрлэх логистикийн үйл явцын цогц байдлыг шаарддаг. Тээвэр зуучлалын байгууллага нь олон улсын ачаа тээврийн өөр өөр хэрэгслүүдийг ашиглан зохицуулахаас гадна, тээврийн найдвартай байдал, импорт экспортын хууль тогтоомж, бичиг баримтын шаардлагыг хангахад туслан тээвэрлэлтийн процессийг хялбаршуулж өгдөг. Олон улсын тээвэр зуучлагчийг сонгохдоо таны…