Инкотермс (Incoterms) гэж чухам юу вэ?

Хэрэв та худалдааны ачаа тээвэр, ялангуяа, олон улсын ачаа тээвэрлэх үйл явцад анхлан оролцож байгаа бол инкотерм нөхцлүүдийн талаарх ойлголт дутмаг байх нь асуудал биш юм. Гэхдээ, олон улсын худалдааны харилцаанд оролцож буй худалдагч, худалдан авагч аль аль нь тээвэрлэлтийн ажиллагаанд ямар үүрэгтэй оролцох, хэрхэн хэрэглэгдэх зэргийг тусгадаг инкотерм нөхцлийг ойлгох нь чухал. Инкотермс (Incoterms)…