LCL – ТҮҮВЭР ЧИНГЭЛЭГ ТЭЭВЭР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

LCL (цуглуулбар ачаа) тээвэр гэж юу вэ? LCL гэж юу гэсэн үг вэ? LCL тээврээр ачаагаа хэрхэн тээвэрлүүлэх вэ? LCL ачааны үнийг хэрхэн тооцдог вэ? Та ачаагаа тээвэрлүүлэхдээ эдгээр асуултуудын хариултуудыг мэдэж авснаар түүвэр буюу цуглуулбар ачаа тээвэр нь бүтэн чингэлгийн тээвэр (FCL) эсвэл агаарын тээврээс илүү зөв сонголт болж чадах эсэхэд эргэлзээгүй болох юм.…