FCL – БҮТЭН ЧИНГЭЛГИЙН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ…

FCL гэж юу гэсэн үг вэ? FCL гэсэн товчлол нь “full container load” буюу “бүтэн чингэлгийн тээвэр” гэсэн үг бөгөөд нэрнээсээ ойлгомжтой хэдий ч зарим тал дээр эргэлзээ төрүүлдэг. Учир нь: FCL гэдэг нь угтаа ачаагаа бусдын ачаатай нийлүүлэхгүйгээр нэг чингэлэгт ачуулахыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, тээврийн чингэлгийг цор ганцаар ашиглах эрхтэй байна. Та FCL нөхцлөөр…