Ямар төрлийн чингэлгүүд байдаг вэ?

Ямар төрлийн чингэлгүүд байдаг вэ? Тээврийн чингэлгүүдийн төрөл тус бүрийн стандарт хэмжээ Тээврийн чингэлгүүдийн төрөл тус бүрийн эзлэхүүн Ачаандаа тохируулан чингэлгийг сонгох зэргийг мэдэхэд дараах мэдээлэл танд тусална. Олон улсын тээврийн зориулалттай ачааны чингэлгүүдийн гол төрлүүд Ихэнх төрлийн бараануудыг тээвэрлэдэг чингэлэг бол стандарт чингэлэг. Энэ төрлийн чингэлэгт задгай болон паллеттай, тавиуртай ачаа ачихад тохиромжтой. Тавцан…