Ямар төрлийн чингэлгүүд байдаг вэ?

Ямар төрлийн чингэлгүүд байдаг вэ? Тээврийн чингэлгүүдийн төрөл тус бүрийн стандарт хэмжээ Тээврийн чингэлгүүдийн төрөл тус бүрийн эзлэхүүн Ачаандаа тохируулан чингэлгийг сонгох зэргийг мэдэхэд дараах мэдээлэл танд тусална. Олон улсын тээврийн зориулалттай ачааны чингэлгүүдийн гол төрлүүд Ихэнх төрлийн бараануудыг тээвэрлэдэг чингэлэг бол стандарт чингэлэг. Энэ төрлийн чингэлэгт задгай болон паллеттай, тавиуртай ачаа ачихад тохиромжтой. Тавцан…

FCL – БҮТЭН ЧИНГЭЛГИЙН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ…

FCL гэж юу гэсэн үг вэ? FCL гэсэн товчлол нь “full container load” буюу “бүтэн чингэлгийн тээвэр” гэсэн үг бөгөөд нэрнээсээ ойлгомжтой хэдий ч зарим тал дээр эргэлзээ төрүүлдэг. Учир нь: FCL гэдэг нь угтаа ачаагаа бусдын ачаатай нийлүүлэхгүйгээр нэг чингэлэгт ачуулахыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, тээврийн чингэлгийг цор ганцаар ашиглах эрхтэй байна. Та FCL нөхцлөөр…

LCL – ТҮҮВЭР ЧИНГЭЛЭГ ТЭЭВЭР ГЭЖ ЮУ ВЭ?

LCL (цуглуулбар ачаа) тээвэр гэж юу вэ? LCL гэж юу гэсэн үг вэ? LCL тээврээр ачаагаа хэрхэн тээвэрлүүлэх вэ? LCL ачааны үнийг хэрхэн тооцдог вэ? Та ачаагаа тээвэрлүүлэхдээ эдгээр асуултуудын хариултуудыг мэдэж авснаар түүвэр буюу цуглуулбар ачаа тээвэр нь бүтэн чингэлгийн тээвэр (FCL) эсвэл агаарын тээврээс илүү зөв сонголт болж чадах эсэхэд эргэлзээгүй болох юм.…

Инкотермс (Incoterms) гэж чухам юу вэ?

Хэрэв та худалдааны ачаа тээвэр, ялангуяа, олон улсын ачаа тээвэрлэх үйл явцад анхлан оролцож байгаа бол инкотерм нөхцлүүдийн талаарх ойлголт дутмаг байх нь асуудал биш юм. Гэхдээ, олон улсын худалдааны харилцаанд оролцож буй худалдагч, худалдан авагч аль аль нь тээвэрлэлтийн ажиллагаанд ямар үүрэгтэй оролцох, хэрхэн хэрэглэгдэх зэргийг тусгадаг инкотерм нөхцлийг ойлгох нь чухал. Инкотермс (Incoterms)…

Хэрхэн зөв тээвэр зууч сонгох вэ?

Та глобал бизнес хийхээр шийдсэн бол, энэ нь бараа, бүтээгдэхүүнийг улс хооронд тээвэрлэх логистикийн үйл явцын цогц байдлыг шаарддаг. Тээвэр зуучлалын байгууллага нь олон улсын ачаа тээврийн өөр өөр хэрэгслүүдийг ашиглан зохицуулахаас гадна, тээврийн найдвартай байдал, импорт экспортын хууль тогтоомж, бичиг баримтын шаардлагыг хангахад туслан тээвэрлэлтийн процессийг хялбаршуулж өгдөг. Олон улсын тээвэр зуучлагчийг сонгохдоо таны…